1399-04-10

همایش بزرگ رنگ در استان مرکزی مهر ماه 1394

1399-04-10

تصاویری از برگزاری همایش تجلیل از نقاشان قم در سال 93

1399-04-10

تصاویری از برگزاری همایش رنگ اصفهان در سال 1393

1399-04-05

توضیحاتی درباره کارخانه رنگ بارک و مصاحبه با مدیرعامل وعوامل کارخانه رنگ بارک

1399-03-22

خبرگزاری صدا و سیما مصاحبه با جناب آقای صادقی، مدیرعامل کارخانه رنگ بارک

1399-02-28
93

تصاویری از برگزاری همایش رنگ قم در سال 1393

1399-02-25

تصاویری از برگزاری همایش کرمانشاه

1399-02-24

گزارش تصویری نمایشگاه تهران سال 1390

1399-02-22

گزارش تصویری نمایشگاه رنگ در آذر 94 تهران

گزارش تصویری که در آذر سال 94 انجام شد.
ثبت سفارش